Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten in hun hoedanigheid van consumenten die online artikelen kopen bij BILLIE AT HOME.

De klant mag het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Dit geldt dus voor alle verzonden bloemen.

Het herroepingsrecht is van toepassing (dit geldt niet voor de levering van bloemen) op elke aankoop van accessoires:

De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te herroepen, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven.

Het herroepingsrecht vervalt 14 kalenderdagen na de datum waarop de eerste verzending van de goederen fysiek werd ontvangen door de klant of een door de klant aangeduide derde persoon die niet de transporteur is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BILLIE AT HOME in een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de klant vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving van zijn beslissing tot uitoefening van het herroepingsrecht sturen.

In ieder geval beschikt de klant over maximaal 14 kalenderdagen, vanaf de dag dat hij BILLIE AT HOME op de hoogte bracht van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst, om de goederen terug te sturen of te overhandigen aan BILLIE AT HOME. De klant is op tijd als hij de goederen heeft teruggestuurd voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op welke manier dan ook in waarde is gedaald, heeft BILLIE AT HOME het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een vergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die te wijten is aan het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen artikelen die in de originele verpakking worden geretourneerd, samen met alle accessoires, de handleiding en de factuur of kassabon, kunnen worden geretourneerd.

Indien de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal BILLIE AT HOME alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de standaard verzendingskosten, met een maximum van 14 kalenderdagen vanaf de datum dat BILLIE AT HOME door de klant op de hoogte werd gebracht van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Voor verkoopovereenkomsten kan BILLIE AT HOME wachten met de terugbetaling tot alle goederen zijn teruggestuurd, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

BILLIE AT HOME zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als de Klant gebruikte bij de eerste transactie, tenzij met de Klant uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In ieder geval worden aan de klant geen kosten aangerekend voor deze terugbetaling.