Shipping policy

Levering en uitvoering van de overeenkomst

BILLIE AT HOME zal in het belang van de klant bepalen of de bestelling per taxi, fiets of andere koerierdienst wordt geleverd voor de prijs die op de betaalpagina staat vermeld. De levering vindt plaats op de door de klant aangegeven datum. In het geval van een crisis, pandemie, oorlog of een ernstig incident dat niet onder de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van het bedrijf valt, kan de levering echter te laat komen, of in het ergste geval worden geannuleerd. In dat geval zal de bestelling worden terugbetaald. Indien de klant (of een persoon die de bloemen zou moeten ontvangen zoals vermeld op het leveringsadres) niet aanwezig is op het moment van de levering, zal een nieuwe levering worden gepland, betaald door de klant. In geval van afwezigheid op het moment van levering, met als gevolg een nieuw leveringsmoment en aanbieding, is BILLIE AT HOME niet verantwoordelijk voor mogelijk minder frisse bloemen en problemen als gevolg van het extra traject.

BILLIE AT HOME zal alles in het werk stellen om de klant te informeren over eventuele leveringsproblemen en een oplossing te bieden.

BILLIE AT HOME heeft een gratis afhaalservice in Brussel op het adres dat vermeld staat bij 'Bedrijfsinformatie' of op een andere locatie die tijdens de bestelling uit een lijst kan worden gekozen.

Verse bloemen die via deze webshop worden besteld, worden in België geleverd. Elk ander artikel in de webshop wordt wereldwijd verzonden op kosten van de klant of voor de leveringskost die tijdens de betaalprocedure wordt vermeld.

Tenzij anders is overeengekomen of uitdrukkelijk anders werd bepaald, worden de verse bloemen geleverd aan de woonplaats of het adres dat bij de betaling als leveringsadres werd vermeld.

Zichtbare schade en/of kwaliteitsgebreken aan een artikel of een andere tekortkoming in de levering moeten onmiddellijk door de klant aan BILLIE AT HOME worden gemeld. Voor problemen met beschadigde bloemen of beschikbaarheid verwijzen wij naar artikel 3.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant op het moment dat de goederen fysiek door de klant (of een door de klant aangewezen derde die niet de transporteur is) zijn ontvangen. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de transporteur wanneer de transporteur de opdracht voor het vervoer van de goederen heeft ontvangen en deze optie niet door BILLIE AT HOME werd aangeboden.

Opgelet: als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling, dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na de leveringsdatum, contact met ons op te nemen via de link 'Mail ons' op onze website. Door de bederfelijke aard van onze producten kunnen wij niet ingaan op klachten en problemen die pas na de periode van 2 dagen worden gemeld. In het geval van kwaliteitsproblemen vragen wij u een duidelijke foto van het probleem toe te voegen aan het contactformulier.

Bij het plaatsen van een bestelling voor een medewerker of patiënt in het ziekenhuis is het belangrijk dat u nagaat of het ziekenhuis wel bloemenleveringen aanvaardt. Het is ook belangrijk dat u ons het juiste kamernummer van de ontvanger bezorgt, net als de naam die deze patiënt gebruikte bij zijn/haar inschrijving. Aangezien ziekenhuizen niet altijd bloemenleveringen aanvaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor gevallen waarin een bloemenlevering door een ziekenhuis wordt geweigerd. Eventuele rechtsmiddelen zijn naar eigen goeddunken. Voor een uitvaartlevering moet de bestelling minstens 24 uur vooraf worden geplaatst. Als de bestelling aan de begrafenisondernemer wordt geleverd, hebben wij de naam van de overledene, het tijdstip en de datum van de uitvaart nodig.